Hemsidan är under renovering på grund av konceptbyte. Mer information kommer inom kort. Nyheter & uppdateringar släpps kontinuerligt på Facebook & Instagram.
Följ oss där!

Vänligen
Restaurang Saiko

The website is under renovation due to concept change. News & updates are continuously released on Facebook & Instagram.
More information coming soon.
Follow us there!

Sincerely
Restaurant Saiko

Instagram: saiko_sweden
Facebook: Saikō